هرگاه خرد کامل شود سخن کم میشود.

خردمند کسی است که زبانش را از غیبت باز دارد.

عاقل ترین مردم از عیب خودش اگاه و از عیب دیگران نا اگاه است .

خردمند ترین مردم در انتقام از مردم نادان سکوت کند.

عاقل ترین مردم کی است که کار های جدی او بیش تر از شوخی هایش باشد

هرکس عقلش کاهش یابد شوخی هایش افزایش می یابد.

از نشانه های خردمند ان است که هرانچه را میداند نمی گوید.

و دیگران را به خاطر اشتباهات خودش سرزنش نمیکند. 

احمق ها با خشم و پرخاشگری واکنش نشان می دهند .

زکات عقل تحمل نادان است 

عقل انسان نشانه مقدار عمل اوست 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

md gamer استخدام در شهریار ملارد شهر قدس صفادشت مارلیک اندیشه نور امید سمپاشی سوسک موریانه در اصفهان تهران !!دلشکسته!! Internet Movie Critic سرمایه گذاری در گرجستان مواد غذایی عرفان طب